Duyurular
AVUKATLARA VE HAK SAVUNUCULARINA KARŞI TEHDİTLERE BOYUN EĞMİYORUZ!, AVUKATLARA VE HAK SAVUNUCULARINA KARŞI TEHDİTLERE BOYUN EĞMİYORUZ!
23.05.2023

AVUKATLARA VE HAK SAVUNUCULARINA KARŞI TEHDİTLERE BOYUN EĞMİYORUZ!

İçişleri Bakanı olarak görev süresi dolmasına rağmen Bakanlık düzeyinde açıklamalar yapmaya devam eden AKP milletvekili Süleyman Soylu 21 Mayıs 2023 tarihinde yaptığı bir açıklamada, Ne zaman PKK'nın avukatları içeri tıkılır o zaman Türkiye'de PKK diye göreceksiniz bir şey kalmaz. Hedef onlardır. Bu kadar açık ve net.” ifadelerini kullanmıştır.

 

Yargının temel kurucu unsurlarından olan savunma makamı ve hak savunuculuğu yapan birçok hukukçu, hukuku egemenlerin sopası olmaktan çıkartıp halkların temel mücadele aracı haline getirmek istediği için, demokrasi ve adalet mücadelesi verdiği için, ezilen ve sömürülen halkların, baskı gören muhalif kurum ve sivil toplum örgütlerinin, insan hakları savunucularının, gazetecilerin, öğrencilerin, kadınların, çocukların, LGBTİ+ların avukatlığını yaptığı ve her koşulda hak arayışını sürdürdüğü için, özgürlükçü hukuk bakış açısı ile taraflı, bağımlı, damgalıyıcı ve fobik hukuk sistemini değiştirme mücadelesi verdiği için dönem dönem siyasal iktidarın saldırgan ve ötekileştirici dilinin ve tutumunun da etkisi ile yargı tehdidine ve tacizine maruz kalmaktadır.

 

Hapishanelerdeki ihlallerin mahpusları nefessiz kılan uygulamalarına paralel olarak bu alanda çalışan hak ve hukuk örgütlerinin avukatlarının hedef gösterilmesi mahpusları avukatsız bırakma ve bu amaçla da ihlal politikasını derinleştirme çabasıdır. Hukuki destek sunmamın suçlama konusu edilmesi ve böylece çalışmaların kriminalize edilmesi açıklamaları Süleyman Soylu tarafından da ilk kez yapılmamaktadır.

 

Avukatların hukuka aykırı bir şekilde, mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek gerçekleştirilen baskı ve yargı tacizinin son yıllarda arttığını görüyoruz. Soylu; 14 Mayıs 2023 seçimlerinden hemen önce Amed merkezli yapılan operasyonda da hukuk ve hak örgütlerinin hapishane çalışmalarında 25 avukatın gözaltına alındığı, ardından 4 avukatın tutuklandığı operasyonlarda da benzer açıklamalarda bulunmuştur.

 

14 Mayıs öncesi gerçekleştirilen seçim operasyonlarında, seçim güvenliğini sağlamak için sahada çalışma yürütecek, halkın tercihlerini sandığa yansıtma iradesine sahip çıkacak hukukçular gözaltına alınıp tutuklanarak bir bütünen seçmen iradesi  hedef alınmıştır.

 

Oysa ki hak savunucusu durumundaki avukatların özel olarak korunması ve desteklenmesi uluslararası sözleşmeler ve belgelerle güvence altına alınmıştır. Avukatlar dünyanın her yerinde insan haklarına saygılı, demokratik bir işleyişin vazgeçilmez unsurları olarak görülmektedir. Gerek yasalardan gerekse uygulamalardan kaynaklanan hak ihlallerine karşı, uyarıcı ve denetleyici  işlevleri bulunmaktadır. Avukatların, hiçbir suç unsuru içermeyen meşru faaliyetlerini yürütürken, ulusal ve uluslararası hukuka aykırı olarak, sadece kamu otoritelerinin ve bağlantılı üçüncü kişi/kurumların karar ve eylemlerini eleştirmeleri nedeniyle kriminalize edilmeleri, hedef gösterilmeleri, idari veya yargısal baskılarla karşılaşmaları, gözaltına alınarak, tutuklanarak veya mahkûm edilerek yargı tehdidine maruz bırakılmaları hiçbir suretle kabul edilemez.

Tarih boyunca ve dünyanın her yerinde Avukatlar; Kralların, Diktatörlerin, Despotların, Faşistlerin hedefi olmuşlardır, ancak hiçbir zaman boyun eğmemişlerdir.

Bizler baskıcı ve tekçi siyasal iktidarın antidemokratik rejimini pekiştirmek için hukukçuları hedef haline getirmesi karşısında, hukukçulara yönelik olası hukuka aykırı operasyonlara karşı mücadele içinde hakkı savunacak ve tüm hak savunucuları ile dayanışma içinde olacağımızı kamuoyuna saygı ile duyuyoruz.

 

HAK SAVUNUCULARI, HUKUKÇULAR SUSMADI, SUSMAYACAK!

 

ÖZGÜRLÜK İÇİN HUKUKÇULAR DERNEĞİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

TOPLUMSAL HUKUK

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ

DEMOKRASİ İÇİN HUKUKÇUKLAR

ADALET İÇİN HUKUKÇULAR