Duyurular

27 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır’da kuruluşunu tamamlayan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), 23 Mart 2019 tarihinde 1. Genel Kurulunu yaparak çalışmalara başlamıştır. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) tüm demokratik hukuk mücadelesi deneyimlerini kendine miras olarak kabul etmiş bu mirasın üzerinde çok hızlı bir şekilde örgütlenmiştir. Özgürlükçü demokratik komünal hukuk değerleri ile alternatif hukuk mücadelesinin savunucusu olarak kurulmuştur. Tüzüğünde tanımlandığı şekilde ezilen sınıf, kimlik ve cinslerin hak arama mücadelesinde temel hak ve özgürlükler mücadelesini amaçlamaktadır. Kendisini kadın özgürlük kimliğinin, Kürt halkının statü mücadelesinin, ezilen sınıfların sınıf mücadelesinin ve doğamızı talan eden kapitalist moderniteye karşı ekoloji mücadelesinin derneği olarak tanımlayan ÖHD; İstanbul, Diyarbakır Ankara, Van, Mersin, İzmir ve Urfa’da şube olarak Bursa, Antep, Batman, Şırnak, Hakkari, Iğdır, Mardin’de ise temsilcilik olarak örgütlenmiştir.

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), tüzüğünde de yer aldığı üzere;

a-Ulusal veya uluslararası hangi otorite tarafından olursa olsun, başta yaşam hakkı olmak üzere, kişinin, dil, din, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, medeni durum, siyasi ve felsefi görüş, etnik kökeni, engellilik vb bakılmaksızın, sosyal, ekonomik ve siyasi haklarına yönelik her türlü haksız veya meşru olmayan müdahaleye karşı koyma bilinci oluşturmak ve karşı koymak.

b-Tüm yurttaşların, haklar ve ödevler bakımından eşit ve özgür olduğuna inanarak, dil, din, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, medeni durum, siyasi ve felsefi görüş, etnik kökeni, engellilik vb farklılıklarından dolayı insanlar arasında hiçbir ayrım yapmaksızın, insanların kutsallarına, sağlıklı çevreye, doğal ekolojik yaşama ve insanlığa karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmek.

c-Özellikle coğrafyamızda yaşayan, tüm halkların ve yurttaşların, dilleri, kültürleri, inançları ve geleceği için, kaynağını coğrafyamızın sosyal tarihinden ve birlikte yaşadığımız halklarla olan ortak geçmişimizden, adalet duygusundan, evrensel hukuk değerlerinden ve doğal güzelliklerden alan yararlı her şeyi daha da geliştirerek gelecek nesillere devretmek.

d-Bireylerin ve birey gruplarının ulusal veya uluslararası otoriteler nedeniyle karşılaştıkları hukuki sorunlar ve hak ihlalleri ile ilgili, araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası tüm meşru hak arama yollarını en etkin şekilde kullanmak.

e-Her türlü ayrımcılığa ve hak ihlaline karşı mücadele etmek, hukuksal çözüm önerileri geliştirmek. Cinsiyet özgürlükçü bir anlayışla hayatın her alanında kadın ve erkeğin tam eşitliğine ve insan haklarına dayalı özgürlükçü ve demokratik bir hukuk sisteminin yerleşmesi için çalışmalar yapmaktır.

Kısaca Özgürlük için Hukukçular Derneği; hak ihlallerinin olduğu her yerde tüm gücü ile bulunmaya çalışan, İnsan hak ve özgürlüklerini her türlü iktidar mekanizmasına karşı savunan, hukuk mücadelesini sadece somut normlar üzerinden değil insanlık mirasının oluşturduğu adalet duygusunun üzerinde yükseldiği demokratik ahlaki toplum düzenini esas alan ve bu çerçevede hukukun normatif sınırlarını da zorlayan bakış açısı ile mücadele alanlarında olmaya devam etmektedir.