Duyurular
ÖZGÜRLÜKÇÜ HUKUK AKADEMİSİ CEZA AVUKATI EĞİTİMLERİ 2023 BAHAR DÖNEMİ, ÖZGÜRLÜKÇÜ HUKUK AKADEMİSİ CEZA AVUKATI EĞİTİMLERİ 2023 BAHAR DÖNEMİ,bireysel başvuru eğitimleri
19.04.2023

ÖZGÜRLÜKÇÜ HUKUK AKADEMİSİ CEZA AVUKATI EĞİTİMLERİ 2023 BAHAR DÖNEMİ

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) olarak  düzenlediğimiz  Ceza Avukatı Eğitimlerinin Bahar Dönemi 29 Nisan 2023 Tarihinde başlıyor.

Güz ve Bahar olarak 2 dönem planlanan eğitimler, Bahar döneminde hem ONLİNE  hem de YÜZ YÜZE ( İstanbul İçin ) yapılacaktır. ONLİNE eğitimler belirtilen tarihlerde akşam saat 20.00’de ZOOM programı üzerinden gerçekleşecektir. Güz döneminde CMK eğitimleri olarak ceza yargılamasının en önemli konularından olan ‘ DELİLLER ‘ üzerinde durulmuş, Bahar Döneminde ise genel olarak uygulama, delillerin toplanması ve ortaya konması ile duruşma ve kanun yolları üzerinde durulacaktır. 

Bahar Dönemi Eğitimlerinin ikinci çalışması olarak 1 atölye çalışması yapılacaktır. Bu çalışmada Türkiyede çokça karşılaşılan bir konu ele alınacaktır. Bu çalışmada Örgütlü ( Siyasi ) Suçlara ilişkin olacaktır. Bu çalışma için de önceden belirlenmiş bir dava dosyası taranmış olarak katılımcılarla önceden paylaşılacak ve çalışma bu örnek dava dosyası üzerinden yapılacaktır.

Bahar Dönemi Eğitimlerinin üçüncü çalışması olarak da  Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bireysel başvuru eğitimleri yapılacaktır. Bireysel başvuru eğitimleri de hem YÜZ YÜZE hem de ONLİNE olarak yapılacaktır.

Bu eğitimlerde anlatılacak konuya ilişkin emsal karar ve ilgili makaleler katılımcılarla önceden paylaşılarak eğitimlerin daha verimli geçmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla katılımcılarla ortak Whatsapp ve Mail Grupları kurularak kendileri ile hem konuya ilişkin bilgi ve dökümanlar paylaşılmakta hem de eğitimler öncesinde gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Eğitimlerden sonra katılımcılardan talep edenlere bu eğitime ilişkin sertifikaları verilecektir. Bunun için aşağıda doldurulacak başvuru formunun ilgili kısmına sertifika talebinin belirtilmesi gerekmektedir.
Hukuk alanında eleştirel ve özgürlükçü bakış açısıyla avukatlık mesleğini ifa eden hukukçuları kendine rehber edinen, onların emekleri ile kurulan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği olarak bu değerli çalışmayı gerçekleştirmekten dolayı onur duymaktayız.

Kayıt için lütfen aşağıdaki  formu doldurun.

https://docs.google.com/forms/d/1odzbkLeyhKPCxXZKijtZ5Rt1Po9QyQpPrBjJ3ergPBU/edit