Duyurular
VARTİNİS İÇİN ADALET, VARTİNİS ,Öhd
07.05.2021

VARTİNİS İÇİN ADALET

Bilindiği üzere, 1993 yılında, Muş’un Vartinis (Altınova) beldesinde, askerlerce çoğu çocuk 9 Kürt yurttaş, evlerinde diri diri yakılmış ve yıllar sonra, kaçırılıp Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesine nakledilen ve ÖHD’nin de katılan vekilleri arasında bulunduğu dava sonunda, tüm sanıklar hakkında beraat kararı verilmişti.

Yargıtay tarafından, sanık yüzbaşı Bülent Karaoğlu’nun yakarak öldürmede sorumluluğu vurgulanarak hakkındaki beraat kararı bozulmuştur. Her ne kadar, adil ve olumlu bir karar gibi görünse de, asıl amaç, davanın cezasızlık politikası ile sonuçlandırılmasıdır. Öyle ki;

*Dava, olay yerinden, delillerden, mağdurlardan ve tanıklardan çok uzağa, Kırıkkale iline nakledilmiştir.

*Soruşturmanın etkin yürütülmemesi, bürokratik engeller, davanın nakli, yerel mahkeme ve Yargıtay dairesinin davayı sürüncemede bırakan tavrı, zamanaşımı tehlikesini ortaya çıkarmıştır.

*Tek bir sanık hakkında bozma kararı veren Yargıtay olayda yer alan diğer sanık kamu görevlileri hakkında beraat kararını onamıştır.

*Bozma kararı sonrasında, Kırıkkale 1. Ağır Ceza mahkemesi yeni duruşma gününü Eylül 2021 tarihine bırakmış ve sanığın duruşmada hazır edilmesini dahi gerekli görmemiştir.

Dün söyledik bugün tekrar ediyoruz. 

Vartinis, faili ve mağduru belli, onlarca tanık önünde devlet tarafından işlenen bir katliamdır.

Vartinis, üstü örtülmeye çalışılan doksanlar vahşetinin en karanlık köşesidir.

Vartinis, diri diri yakılırken anne-babaları tarafından dışarı çıkarılmaya çalışılan bebeklerin, asker dipçiğiyle ateşe itildiği vahşetin adıdır.

Komşuda olduğu için yakılmaktan kurutulan Öğüt ailesinin geride kalan tek evladı Aysel ÖĞÜT’ün çığlığıdır.

Vartinis Katliamı, açıkça insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Zamanaşımına tabi kılınamaz. Cezasız bırakılamaz. 

Dün olduğu gibi bugün de, Vartinis ailelerinin, aile avukatlarının ve halkımızın yanında duracak. Vartinis Davasının takipçisi olacağız.

 

CEZASIZLIĞA HAYIR, VARTİNİS İÇİN ADALET!

 

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği