Duyurular
BÜYÜK FELAKETİ ANIYORUZ, ermeni soykırımı
24.04.2024

BÜYÜK FELAKETİ ANIYORUZ

BÜYÜK FELAKETİ ANIYOR, ERMENİ SOYKIRIMI İLE YÜZLEŞME ÇAĞRISI YAPIYORUZ 

24 Nisan 1915 günü, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin paramiliter örgütü Teşkilat-ı Mahsusa tarafından 1 milyon Ermeni’nin tehcir ve kırımı başladı. Bu tarih, Ermeni Soykırımı’nın başladığı gün oldu. 

Ermeni halkı, binyıllardır yaşadığı anayurdundan sürülerek, katledildi. Soykırım neticesinde mülkiyet ve kültürel varlık kamu iradesiyle el değiştirdi. Ermenilerin yanı sıra Asuriler, Süryaniler ve Keldaniler olmak üzere pek çok Hristiyan yurttaş da katledildi. 

Türkiye; Ermeni Soykırımı ile 109 yıldır yüzleşmedi. Bu büyük suçun cezasız kalması yeni suçların yaşanmasına sebep oldu. Ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı. Ermeni soykırımının tanınmasını isteyen pek çok aydın, sanatçı, hukukçu, siyasetçi hakkında TCK’nın 301. Maddesinde düzenlenen “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin Yargı Organlarını Alenen Aşağılama suçlamasıyla davalar açıldı, cezalar verildi. 

Ermeni Soykırımı; insani, hukuki ve toplumsal bir mesele olarak bugün adil bir şekilde yüzleşilmesi ve kabul edilmesi gereken bir meseledir. Ermeni soykırımını; tarihsel bağlamı ve sınıfsal boyutundan kopararak ele alınması, 
konjonktürel olarak sahiplenilerek siyasi hesapların konusu yapılması da kabul edilemez bir insanlık ayıbıdır. 

Bu büyük felaketi yaşayan, tehcir politikası sonucunda tarihsel yurtlarından sürgün edilen ve büyük bir katliama maruz kalan Ermeni halkının acısını paylaşıyoruz. 
Rum, Süryani, Keldani, Kürt, Alevi ve Êzidî halklarına reva görülen ve halen devam eden katliamcı politikanın sembolü olan Ermeni soykırımı ile yüzleşilmesini ve Ermenilerin tüm taleplerinin kabul edilmesini istiyoruz.