Duyurular
Demokrasi ve İnsan Hakları İçin HDP’nin Siyaset Yapma Hakkını Savunuyoruz!, hdp öhd
05.07.2021

Demokrasi ve İnsan Hakları İçin HDP’nin Siyaset Yapma Hakkını Savunuyoruz!

Siyasi haklar yasaklanamaz!

Bölgemizde ve ülkemizde, siyasal ve toplumsal sorunların çözümü için gerekli olan diyalog ve müzakerelerin askıya alındığı, hukukun ve insan haklarının yok sayıldığı, karanlık birtakım güçlerin ortaya çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Şiddetin dili hâkim kılındıkça kadına ve çocuğa yönelik şiddet başta olmak üzere toplumsal yaralar derinleşmekte, insanlar büyük bir baskı cenderesi altında nefessiz kalmaktadır.

Türkiye, muhaliflerin hapsedildiği bir ülkeye dönüşmüş, hapishaneler en ağır insan hakları ihlallerinin meydana geldiği mekânlar haline gelmiştir. Siyasi iktidarın Kürt sorunu başta olmak üzere ulusal ve uluslararası tüm sorunları, güvenlikçi bir zihniyet ile baskı ve kontrole dayalı yönetme tarzı, bu vahim tabloyu ortaya çıkarmaktadır.

Demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından olan muhalif siyasi partiler, siyasi iktidar tarafından düşmanlık politikalarının hedefine konmakta, bir nefret iklimi yaratılmaktadır. Muhalefet liderleri açıkça linç teşebbüsüne uğramakta ve tehdit edilebilmekte, parti çalışanları parti binalarında öldürülebilmektedir.

Siyasi rakipler olarak partilerin faaliyet yürütmesi Anayasal güvence altındayken siyasi iktidarın yargıyı sopa olarak kullanarak rakibini devre dışı bırakmak istemesi esasen demokrasiye zarar vermekte, demokratik siyasete kilit vurmakta ve en önemlisi toplumsal ve siyasal nefret iklimini büyütmektedir.

Bu nedenlerle, üye, yönetici ve çalışanlarına yönelik yargı baskısının yanı sıra fiziki saldırılarla birlikte Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin kapatılmak istenmesini demokrasiye ve demokratik siyasete yapılan bir darbe ve Türkiye’ye yapılmış bir kötülük olarak görüyoruz.

Siyasi düşünce ayrımı gözetmeksizin demokrasi, insan hakları ve doğayı savunan; bunun mücadelesini yürütenler olarak ülkemizde yaşanan ve her geçen gün büyüyen bu hak ihlallerine karşı artık dur ve yeter denilmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’yi yönetenler Anayasal güvence altına alınan temel insan haklarına ve demokratik değerlere saygılı olmalı, Anayasal yükümlülüklerini yerine getirmeli, İstanbul Sözleşmesinin feshini yok saymalıdır.

İnsan hak ve özgürlüklerinin temel esaslarından biri olan siyasi örgütlenme hakkı hiçbir gerekçe ile engellenemez.

Anayasa Mahkemesi’nin de AİHM’in DTP ve Diğerleri/Türkiye kararında belirtilen insan hakları ve demokratik ilkelere uygun ve Türkiye’deki siyasi çeşitliliği gözeten, halkın seçme iradesini hesaba katan adil bir karar vermesini bekliyoruz.

Tüm bu nedenlerle, yargı eliyle kapatılmaya, kolluk gücüyle sindirilmeye çalışılan ve parti binaları basılarak üyeleri katledilen HDP’nin demokrasi ve insan hakları için siyaset yapma hakkını savunuyoruz ve tüm demokrasi güçlerini de bu hukuksuzluğa karşı dayanışmaya çağırıyoruz.  5 Temmuz 2021

 

İmzacı Kuruluşlar

  1. Alevi Bektaşi Federasyonu
  2. Alevi Dernekleri Federasyonu
  3. Alevi Kültür Dernekleri
  4. Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi
  5. Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği
  6. Birleşik Devrimci Parti
  7. Çağdaş Gazeteciler Derneği
  8. Çağdaş Hukukçular Derneği
  9. Demokratik Alevi Derneği
  10. Doğu-Güneydoğu Dernekler Platformu (DGD)
  11. Demokratik Yöre Dernekleri Koordinasyonu
  12. Demokrasi İçin Birlik (DİB)
  13. Demokratik Bölgeler Partisi
  14. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
  15. Devrimci 78’liler Federasyonu
  16. Dersim Dernekleri Federasyonu
  17. Devrimci Sosyalist İşçi Partisi
  18. Diyalog Grubu
  19. Düşünce Suçuna(?) Karşı Girişim
  20. Emek Partisi
  21. Ezilenlerin Sosyalist Partisi
  22. Emekçi Hareket Partisi
  23. Ekoloji Birliği
  24. Halkevleri
  25. Halkların Demokratik Kongresi
  26. Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı
  27. Hak ve Adalet Platformu
  28. Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği
  29. İnsan Hakları Derneği
  30. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
  31. Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu
  32. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği
  33. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
  34. Sosyalist Emekçiler Partisi
  35. Sosyalist Meclisler Federasyonu
  36. Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi
  37. Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP)
  38. Sol Parti
  39. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
  40. Türk Tabipler Birliği
  41. Türkiye İnsan Hakları Vakfı
  42. Türkiye İşçi Partisi
  43. Toplumsal Özgürlük Partisi
  44. Yeşil Sol Parti
  45. Yurttaş Girişimi
  46. 78’liler Girişimi