Duyurular
DENİZ POYRAZ DAVASI 3. DURUŞMA RAPORU, DENİZ POYRAZ DAVASI 3. DURUŞMA RAPORU,deniz poyraz,deniz poyraz davası,deniz poyraz duruşması
14.07.2022

DENİZ POYRAZ DAVASI 3. DURUŞMA RAPORU

DENİZ POYRAZ DAVASI 3. DURUŞMA RAPORU

 

Mahkeme: İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi

Dosya No: 2021/313 Esas

 

17 Haziran 2021 tarihinde, HDP İzmir İl Başkanlığı’na silahlı saldırı düzenleyerek parti çalışanı Deniz Poyraz’ı katleden sanık Onur Gencer hakkında “tasarlayarak öldürme, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyalara zarar verme” suçlamalarıyla açılan davanın üçüncü duruşması, 29 Nisan   2022 tarihinde saat 09:00’da İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşma salonunda görüldü.

 

Duruşma Öncesinde

Duruşma salonunun bulunduğu koridorda 15 tane polis memuru olduğu görüldü. 

Saat 09.15'de duruşma başladı.

Bazı avukatlar duruşma salonunda yer olmadığı gerekçesiyle kapıda bekletildi.

 

Duruşma Esnasında

Sanık müdafinin, davanın Kayseri'ye taşınması için CİMER aracılığıyla talepte bulunduğunu fakat talebinin reddedildiği bildirildi.

Her ne kadar önceki celsede sanığın bir sonraki duruşmada hazır edileceği bildirilmiş ise de, sanık tarafından duruşma öncesinde verilen dilekçe doğrultusunda SEGBİS ile duruşmaya katıldığı gözlemlendi. 

 

Van Barosu Başkan Vekili Av. Hamza Çiftçi katılma talebinde bulundu:

“Baroların katılma taleplerinin reddinin hatalı olduğunu, Avukatlık Kanunu’nun Baroları insan haklarını korumakla görevli kıldığını, bunun özel bir düzenleme olduğunu, CMK’nın özel bir düzenleme bulunursa katılma talebinde bulunabileceğini öngördüğünü, bu davada yaşam hakkının, ifade hürriyetinin ve toplanma hürriyetinin ihlal eldiveni, sanığın bir kişiye değil bir kitleye yönelik saldırı gerçekleştirdiğini, sanığın HDP nezdinde tüm Kürtler’in demokratik haklarına saldırıyı hedeflediğini, bu yüzden davaya katılma talebinde bulunduklarını” beyan etti.

 

Siirt Barosu Başkanı Av. Kenan BİLGE katılma talebinde bulundu:

Bu tarz toplumsal davalara katılmanın baroların görevi olduğunu, bu davaların adli bir vaka olmadığını, siyaset yapma hakkına yönelik bir saldırı olduğunu” beyan etti.

 

Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Mehmet Velat İZOL katılma talebinde bulundu:

“Bu cinayetin arkasında kimlerin olduğunu öğrenebilmek için etkin bir soruşturma yapılması gerektiğini ve bundan dolayı katılma taleplerinin olduğunu, sanığın otellerde kalıp para harcamasının ve terör örgütü ile fotoğrafının olmasının bu işi tek başına yapmadığını gösterdiğini, katilin sırtını dayadığı duvarın tuğlasını çekmek için katılma taleplerinin olduğunu” beyan etti.

 

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL söz aldı:

“Saldırının alçakça olduğunu, bu davada yaşam hakkına ve örgütlenme özgürlüğüne karşı bir ihlal olduğunu bu yüzden katılma taleplerini yinelediklerini, sanığın duruşma salonuna getirilmemesinin yüz yüzelik ilkesine aykırı olduğunu, sanık olmadan soru sormanın ve fotoğrafları göstermelerinin imkanı olmadığını, önceki celsede sanığın hazır edilmesine karar verilmiş iken şuan SEGBİS ile bağlanmış olmasının hukuka aykırı olduğunu, sanığın yanında biri olduğunu ve bu kişinin onu yönlendirip yönlendirmeyeceğini bilemediklerini, sanığın mahkeme huzuruna getirilmemesinin yargılamadan kaçması anlamına geldiğini, sanığın duruşmaya ara verilerek getirilmesini talep ettiklerini” beyan etti.

 

Av. Türkan ASLAN Ağaç söz aldı:

“Başsavcılık ve Emniyet Müdürlüğünün soruşturmayı yürüttüğü tarzda bir yargılama yapılırsa maddi gerçekliğe ulaşamayacaklarını, taleplerinin ve ara kararların yerine getirilmediğini ancak talimatla dinlenen tanık sayısının arttığını, talimatla alınan ifadelerin bir paragraftan ibaret olduğunu ve bu tanıkların şüpheli kürsüsünde oturma ihtimali olan kişiler olduğunu, bu kişilere soru sorma haklarının ellerinden alındığını, sanığa bu celsede soru soracaklarını mahkeme heyetine bildirdiklerini ama buna rağmen sanığın duruşmaya getirilmediğini, sanığın yanında kim olduğunu bilmedikleri kişilerin olduğunu, sanığın rahatının maddi gerçekliğin önünde tutulduğunu, sanık ile temas kurmaları gerektiğini, duruşmaya ara verilerek sanığın getirilmesini talep ettiklerini” beyan etti.

 

Av. Gurbet Uçar söz aldı:

“Heyet olarak baktıkları ve karar aşamasında olan başka bir davada sırf maddi gerçekliğe ulaşmak için herkesi çıkarıp muhbiri dinlediklerini ve bundan dolayı davayı iki ay uzattıklarını, maddi gerçekliğe ulaşmak için aynı hassasiyeti bu davada da göstermeleri gerektiğini, uygulanan farklı tutumu kabul etmediklerini” beyan etti.

 

Baroların katılma talebinin reddine; yetki belgesiyle duruşmaya katılan avukatların isimlerinin tutanağa geçirilmesinin reddine; çapraz sorgu için ise sadece vekaletnamede ismi yer alan katılan vekili avukatların soru sorabileceğine ilişkin ara karar kuruldu. 

 

Av. Özkan YÜCEL söz aldı:

“Yetki belgesi ile duruşmaya katılan avukatların soru sorma hakkının gasp edilemeyeceğini, değerlendirme için ara verilmesi gerektiğini, stajyer avukatlara ceza muhakemesinin anayasasının CMK olduğunu öğrettiklerini ancak burada heyetin CMK’nın hangi maddesine dayandığını bilmediklerini ve gerekçe sunulmadığını” beyan etti.

 

Mahkeme başkanı bu konuda düzenleme olmadığını belirtti ve duruşmaya 5 dk ara kararının verilmesine karar verildi.

 

Duruşma 11.25 de başladı.

 

Sanık avukatı Ahmet Can GÜRLEK söz aldı:

Yetki belgesinin vekaletname yerine geçtiğini ve bundan dolayı kabul edilmesi gerektiğini, dosyanın üst mahkemede bozulacağını, mahkemenin kararından rücu etmesi gerektiğini, bu durumun adil yargılanma hakkını ihlal edeceğini” beyan etti.

 

Av. Özkan YÜCEL söz aldı:

Kendisinin burada İzmir Barosu başkanı olarak bulunmadığını, katılanlar vekili tarafından yetki belgesi ile yetkilendirildiğini, yetki belgelerini kabul etmeyerek soru sorma haklarının engellendiğini, yargılamanın sanal yargılamaya çevrildiğini, heyet maddi gerçekliğe ulaşamayacaksa çekilmesi gerektiğini, mahkemenin bağımsız ve tarafsızlığına gölge düşürüldüğünü bu sebeple heyeti reddettiklerini” beyan etti.

 

Av. Türkan ASLAN Ağaç söz aldı:

Heyetin hukuka aykırı kararlar kurduğunu, mahkemenin tarafsızlığına inançları kalmadığını, hâkimin reddi talebine katıldıklarını” beyan etti.

 

Cumhuriyet Savcısı " Sanığın tutukluluk halinin devam etmesi" yönünden mütalaa verdi. 

 

Sanık Onur Gencer söz aldı:

Hem HDP kapatma davasındaki delillerden hem de söylemlerinden HDP binalarının terör yuvaları olduğunu, kendisine tahrik indirimi yapılması gerektiğini, suçlanmasını bile ayıp olduğunu, beyan etti

Sanığın söylemleri üzerine mahkeme salonundan tepkiler yükseldi. 

Bu sırada sanığın, mahkeme başkanına hitaben “Daha kibar konuş benle sayın Başkan, yoksa emekliliğin rahat geçmez ", "Başına bela olurum ",“Akıllı ol Cevdet” dediği duyuldu. Bunun üzerine sanık SEGBİS odasından çıkarıldı.

 

Av. Eren Keskin söz aldı:

Katilin kendisini yargıdan üstün gördüğünü, mahkeme başkanını açıkça tehdit etmesine rağmen bir şey yapamadıklarını, bu durumdan dolayı heyete üzüldüğünü” beyan etti.

 

Saat 11.45’te mahkeme , hâkimin reddi sebepleri olmadığından talebin reddine,karar verdi. 

Duruşmanın 18.07.2022 günü saat: 09.00'da yapılmasına karar verildi.

 

ÖHD İZMİR DAVA İZLEME VE RAPORLAMA GRUBU