Duyurular
Devrimci Avukatlara Verilen Hukuka Aykırı Cezaları Kabul Etmiyoruz!, ÇHD KOZAĞAÇLI EBRU TİMTİK ADİL YARGILANMA
12.11.2022

Devrimci Avukatlara Verilen Hukuka Aykırı Cezaları Kabul Etmiyoruz!

Türkiye’nin en köklü hukuk kurumlarından biri olan Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi 22 meslektaşmızın yargılandıkları davada açıklanan karar ülkenin yargı tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyanın 10 yıllık geçmişine baktığımızda; ÇHD’li dostlarımızın yargılanması, savunma mesleği açısından onarılamaz yaralar ve geri dönülemez hasarlar bırakmıştır. 

2013 yılında hukuka uygun bir şekilde yurt dışından getirildiği iddia edilen belgeler nedeniyle başlatılan soruşturmada onlarca meslektaşımız tutuklanmış, 10 yıl boyunca istinabe yoluyla aslı istenen belgelerin aslının bulunmadığı karar celsesinden hemen önce öğrenilmiş, yine 2017 yılında başlatılan soruşturma dosyasında dosyada dinlenen tanıkların büyük bir kısmı usulüne uygun dinlenmemiş, dinlenilmesi gereken tanıklar ise talep edilmesine rağmen hiç dinlenmemiş, savunmanın neredeyse hiçbir talebi yerine getirilmemiş  ve dosya bu haliyle karara çıkarılmıştır. Meslektaşımız Ebru Timtik’i, adil yargılanma talebiyle verdiği mücadele sonucu kaybetmemizin müsebbibi olan bu yargılama pratiğidir.

Yine dosya içerisinde sayısız hukuka aykırılıklar olmakla beraber verilen kararda aslında mesele hukuku uygulamak iddiası değildir, asıl mesele ÇHD’li dostlarımızın Soma Maden Katliamı davası, iş cinayetleri davaları, Berkin Elvan davası ve Kürt halkınının yargılamaları gibi sayısız toplumsal davada doğrudan görev almaları, müdahil olmaları, failleri ortaya çıkarmaları ve dayanışmalarından dolayı ortaya koydukları devrimci avukatlık pratiğinin yargılanması ve cezasız bırakılmamasıdır.

ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, Dernek üyeleri Barkın Timtik ve Oya Aslan’ın da aralarında bulunduğu 22 meslektaşımıza verilen hukuka aykırı cezaları kabul etmiyoruz!

 

ÖZGÜRLÜK İÇİN HUKUKÇULAR DERNEĞİ