Duyurular
HALEPÇEYİ UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ!, halepçe öhd
16.03.2022

HALEPÇEYİ UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ!

1986-1988 yılları arasında Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak Baas Rejimi, Irak Kürdistan Bölgesinde yaşayan Kürt halkını ve Kürtlüğü tarih sahnesinden silmek amacıyla,  ağır saldırılar gerçekleştirmiştir. Irak Baas rejimin 1986-1988 yılları arasında “Enfal (Ganimet) Harekâtı” adıyla 8 aşamada planlayarak uyguladığı bu saldırılarda; Kürt halkına yönelik yerleşim yerlerini yakıp, yıkma ve yağmalama, Kimyasal Silah kullanma, Toplama(ölüm) kaleleri, çöllerde infaz mangaları, zorla yerinden etme vb. yöntemlere başvurularak kadın, çocuk, yaşlı ve erkek demeden 200 bin’e yakın Kürt katledilmiş, en az 4.500 Kürt köyü yakılıp-yıkılmış, Kürtlerin malvarlıkları, sürüleri ve tarım kaynakları yağmalanmış, okullar, hastaneler, ibadet yerleri buldozerlerle imha edilmiş ve 1 milyondan fazla insan da mülteci konumuna düşmüştür.

“Enfal Harekâtı” 23 Şubat – 6 Eylül 1988 arasında zirveye ulaşmıştır. 16 Mart 1988 yılında Halepçe şehrinde Kürt halkına yönelik KİMYASAL SİLAHLARLA tarihin en ağır sivil kıyımı gerçekleştirilmiştir.      

Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ile Uluslararası Ceza Mahkemesinin Roma Statüsü’nün yaptığı tanıma göre, Soykırım; bir devlet ya da otorite bir yerde yaşayan halkı ve topluluğu düzenli, sistematik, emir-komuta zincirine göre, o halkın tamamını veya bir kısmını yok etmek üzere tasarladıkları ve hayata geçirdikleri faaliyetlerin tümü olarak tanımlamıştır. Kürt halkının tarihten silinmesi amacıyla yapılan katliam da soykırım tanımına tamamıyla uymaktadır.

Tarihsel yüzleşme süreçlerinde Irak Yüksek Ceza Mahkemesi,  2008 yılında ‘Enfal Harekâtı’ adı altında Kürt halkına yaşatılan büyük kıyımı ve 2010 yılında ise Enfal’in devamı olan ve Halepçe’de yaşanan kıyımı “Soykırım” olarak tanımıştır. Enfal ve Halepçe’de yaşanan kıyım Irak Parlamentosu ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi Meclisi tarafından da soykırım olarak kabul edilmiştir.  “Enfal Harekâtı” ile Kürt halkına yaşatılan büyük kıyım İngiltere, İsveç ve Norveç tarafından da “Kürt soykırımı” olarak tanınmıştır. Ancak, Enfal’de yaşanan kıyım Irak Yüksek Ceza Mahkemesi tarafından soykırım olarak kabul edilmişse de faillerin önemli bir kısmı halen yargılanmamıştır.

Kürt soykırımı olan “Enfal Harekâtı”nı bir kez daha lanetliyor ve başta Türkiye olmak üzere tüm ülkeleri, “Enfal Harekâtı”nı “Kürt Soykırımı” olarak tanımaya ve Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşmeyi imzalamaya ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin Roma Statüsü’ne taraf olmaya davet ediyoruz.

                                                                                                         

 ÖZGÜRLÜK İÇİN HUKUKÇULAR DERNEĞİ