Duyurular
Mahpusların İletişim Hakkına Dair Açıklamamız, Mahpus
09.02.2023

Mahpusların İletişim Hakkına Dair Açıklamamız

06/02/2023 günü meydana gelen Maraş merkezli deprem yaklaşık 10 ili etkilemiş; binlerce yurttaş hayatını kaybederken yüz binlerce yurttaş henüz enkaz altındadır. Herkes gibi mahpuslar da bu korkunç felaketten ötürü yakınları ve sevdiklerinden haber almak istemekte ancak derneğimize yapılan başvurular sonucunda halen daha birçok hapishanede mahpuslara gerekli telefon hakkının tanınmadığını öğrenmiş bulunmaktayız.

 

Her ne kadar 5275 sayılı kanunda mahpusların telefon ile haberleşme hakkı belli sürelerle sınırlandırılmışsa da telefon hakkını düzenleyen 66. maddede doğal afet halleriyle ilgili istisnai düzenleme yapılmış ve doğal afet durumunda mahpusların derhal telefon hakkından yararlanması gerektiği düzenlenmiştir.Açık kanun hükmüne rağmen mahpusların ailelerini arayarak endişelerini giderme hakkını tanımayan hapishane idareleri yetkilileri açıkça görevi ihmal suretiyle kötüye kullanma suçunu işlemektedirler. 

 

Dernek olarak, bu konuda bize gelen başvurularda telefon hakkının kullandırılmadığı hapishanelerle ilgili yasal süreç başlatacağımızı duyuruyor ayrıca daha fazla hak ihlalinin yaşanmasının önlenmesi için Adalet Bakanlığına tüm hapishane idarelerini derhal göreve çağırması çağrısı yapıyoruz.

 

ÖZGÜRLÜK İÇİN HUKUKÇULAR DERNEĞİ