Duyurular
ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU YALNIZ DEĞİLDİR, ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU YALNIZ DEĞİLDİR!,ömer ,FARUK,GERGERLİOĞLU,vekil,öhd ,ÖHD
03.04.2021

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU YALNIZ DEĞİLDİR

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU YALNIZ DEĞİLDİR!

Özgürlük için Hukukçular Derneği olarak bizler, Türkiye’de kişiselleştirilmiş yargılama ve cezalandırılmalarla muhaliflerin nasıl sindirildiğini, genel müzakere için en önemli araç olan kitle iletişim araçlarının nasıl iktidarla donanmış bir arena haline geldiğini ve meclisin işlevsizleştirilerek seçmen iradesinin siyasal iktidar tarafından nasıl hiçe sayıldığını görüyor ve itiraz ediyoruz.

17 Mart 2021 tarihinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği, 2016 yılında sosyal medyada paylaştığı bir haber nedeniyle verilen hapis cezası gerekçe gösterilerek düşürüldü. Milletvekilliği düşürüldükten sonra TBMM’de Adalet Nöbetine başlayan Ömer Faruk Gergerlioğlu için Devlet Bahçeli Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a seslenerek Gergerlioğlu’nun meclisten çıkarılması talimatı verdi. Bu talimat üzerine Adalet Nöbetinin 5. Gününde Gergerlioğlu’na TBMM’de adeta pusu kurularak sabah namazı için abdest aldığı sırada kıyafetlerini giymesine dahi izin verilmeden Gergerlioğlu meclis koridorlarında sürüklenerek gözaltına alınmış, gözaltı ve ifade işlemleri esnasında birçok hukuka aykırılık tespit edilmiştir. Serbest bırakıldıktan sonra Ankara’da Newroz kutlamalarının yapıldığı alana girmesine izin verilmemiştir.

Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Gergerlioğlu hekimlik yaptığı yıllarda insan hakları savunuculuğundan ve Kürt halkı ile yan yana durmaktan vazgeçmediği için OHAL KHK’sı ile ihraç edilmiş, ihraç sürecinde ve milletvekili seçilmesinin ardından da insan haklarını savunmaktan, ezilenden yana tavır almaktan geri durmamıştır. Gergerlioğlu, KHK’lar ile ihraç edilen binlerce emekçinin, hasta mahpusların, hapishane ve kolluk birimlerinde işkenceye maruz kalanların, azınlıkların ve aslında kamusal alanda yok sayılan tüm öznelerin sesidir. Hepimiz biliyoruz ki; Gergerlioğlu kamusal alanda yok sayılanların, ezilenlerin sesi olduğu için, siyasal iktidardan güç alan kolluk birimlerinin işkence eylemlerini ortaya çıkardığı için cezalandırılmıştır. Gergerlioğlu’na verilen ceza ifade özgürlüğünün, adil yargılanma hakkının, seçme ve seçilme hakkının ihlalidir.

2 Nisan akşamı ise bu ihlallere yenisi eklenmiş, Gergerlioğlu hakkında kesinleşmiş hapis cezası gerekçe gösterilerek evinde yine ayakkabısını dahi giymesine izin vermeden onur kırıcı muamele ile gözaltına alınmıştır. Gözaltı aracında kolluğun onur kırıcı muamelesine, küfür ve hakarete maruz kalmıştır. Gözaltı muayenesinde göğüs ve kalp rahatsızlığı sebebiyle hastane hekimi tarafından anjiyo önerisiyle kardiyoloji bölümüne sevk edilmiş ve yine aynı hekim raporunda işkence ve kötü muameleye dair lezyonlar tespit edilmiştir. Gergerlioğlu’nun hastaneye kaldırıldığı söylense de ailesi, avukatları ve milletvekillerinin saatler süren uğraşına rağmen Ankara’daki hiçbir hastanede kendisine ulaşılamamış ve hekimin kardiyoloji bölümüne sevk edilmesi gerektiği raporuna rağmen önce hapishaneye götürüldüğü ve gece saatlerinde Ankara Şehir Hastanesi’ne getirildiği öğrenilmiştir.

İnsan Hakları Eylem Planını açıklayan siyasal iktidara hatırlatıyoruz;

AİHM’in yerleşik içtihatlarına göre; “Devlet bir kişinin insan onuruna saygı ile bağdaşır koşullarda alı konulmasını güvence altına almak zorundadır.” Mahpusların Islahında Temel İlkeler ( Mandela Kuralları);  Tıbbi Etik İlkeler ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Avrupa Cezaevi Kuralları hakkında (2006)2 No’lu Tavsiye Kararı gereği cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler, yasal statülerine bakılmaksızın herkese sağlanan tıbbi bakıma, aynı kalite ve standartta, eşit erişim hakkına sahiptir.

Gergerlioğlu hakkında kesinleşen ceza ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının ihlalidir. Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi seçme ve seçilme hakkının ihlalidir, Gergerlioğlu’nun meclis koridorlarında ve evinde onur kırıcı muamele ile gözaltına alınması işkence görmeme hakkının ihlalidir. Hekim raporuna rağmen hapishaneye götürülmesi ise hem sağlığa erişim hakkının ihlali hem de düşman ceza hukukunun tezahürüdür. Siyasal iktidar kamusal alanda ezilen, yok sayılan herkesin sesi olan Gergerlioğlu’nun hem bir siyasal özne olarak varoluşuna, hem özgürlüğüne hem de yaşamına kastetmektedir. Bizler, insan hakları mücadelesinde her zaman yan yana olduğumuz Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bugün de yanındayız. Siyasal iktidarı taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve Anayasa’ya uygun davranmaya; insan hakları, barış ve demokrasiden yana olan herkesi de bu hukuksuzluklara karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

ÖZGÜRLÜK İÇİN HUKUKÇULAR DERNEĞİ