Duyurular
SAVUNMA BİAT ETMEYECEK!, SAVUNMA BİAT ETMEYECEK ,ÖHD SUSTURULAMAZ,ÖHD,ÖHD İSTANBUL ,ÖHD AMED
02.05.2023

SAVUNMA BİAT ETMEYECEK!

SAVUNMA BİAT ETMEYECEK!

25 Nisan 2023 günü sabah saatlerinde Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Genel Merkez ve Şube Yöneticilerimiz ile üyelerimizin de aralarında olduğu yaklaşık 25 avukat ile beraber çok sayıda demokratik kurum temsilcisi insan hakları savunucusu, siyasetçi, gazeteci ve sanatçı hakkında yürütülen soruşturma gerekçesiyle Diyarbakır ili emniyet görevlileri tarafından evlerde, bürolarda ve Dernek binalarında arama yapıldıktan sonra gözaltı işlemi yapılmıştır. Soruşturma kapsamında 48 kişi tutuklanmış, 86 kişi çeşitli adli kontrol tedbiri kararlarıyla serbest bırakılmıştır.

Gözaltı işlemi yapılan bir kısım meslektaşımız arasında bulunan Amed Şubemizin önceki dönem Eş Başkanı Av. Özüm Vurgun ile Amed Şubemiz üyeleri Av. Burhan Arta ve Av. Serhat Hezer tutuklanmış, diğer 12 meslektaşımız hakkında imza ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirine karar verilmiştir. Çağırılmaları halinde ifade vermeye gidebilecek, her gün Adliyelerde ve Emniyet Müdürlüklerinde mesleki faaliyetlerine devam eden arkadaşlarımızın asılsız iddialarda bulunan tek bir itirafçı tanık beyanıyla gözaltına alınması, ardında 3 arkadaşımızın tutuklanmasıyla birlikte kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı telafisi imkansız zararlar doğuracak şekilde ihlal edilmiştir.

20 yılı aşkın süredir siyasi darbeler, katliamlar, ırkçılık, tehdit ve her türlü saldırıyla ömrünü uzatmaya çalışan AKP iktidarı, 14 Mayısta yapılacak seçimlere sayılı günler kala seçmenin iradesini özgürce göstermesini sağlamak için sandık güvenliğini sağlayacak derneğimiz avukatlarına siyasi saiklerle, siyasallaşmış yargı eliyle hukuka aykırı müdahaleyi yaparak bizleri etkisiz kılmayı amaçlamaktadır.

Özgürlük İçin Hukukçular Derneğinin faaliyet alanı tüzüğümüzde belirtildiği gibi “Ulusal veya uluslararası hangi otorite tarafından olursa olsun, başta yaşam hakkı olmak üzere, kişinin, dil, din, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, medeni durum, siyasi ve felsefi görüş, etnik kökeni, engellilik vb bakılmaksızın, sosyal, ekonomik ve siyasi haklarına yönelik her türlü haksız veya meşru olmayan müdahaleye karşı koyma bilinci oluşturmak ve karşı koymaktır.”

Hak ihlallerine karşı durmak, ihlalleri dile getirmek, araştırılmasını talep etmek, avukatlık mesleği faaliyetlerini yapmak kısacası hakları savunma hakkı temel bir haktır. Hak örgütlerinin ve savunucularının çalışmalarını kolaylaştırmak hukuk devletleri açısından bir görevdir. Türkiye, taraf olduğu ve Anayasanın 90. Maddesi ile iç hukukun parçası haline getirdiği uluslararası ve bölgesel insan hakları sözleşmeleri ve belgeleriyle korunan norm ve standartlar çerçevesinde hak savunucularının, avukatların korunması konusunda da yükümlülük sahibidir. İnsan haklarını savundukları, mesleki faaliyetlerini yerine getirdikleri, muhalif oldukları gerekçesiyle suçlanmak, gözaltına alınmak ve tutuklanmak bir insan hakkı ihlalidir.

Bahse konu soruşturma dosyası kapsamında hangi hak ihlalleriyle ilgilendiğimiz, hangi suçlara ilişkin dosyalarda savunmanlık yaptığımız, kimlerin müdafiiliğini yapmamız gerektiği, müdafiiliğini yaptığımız kişilerin etnik kimlikleri, nasıl savunmanlık yapmamamız gerektiğine kadar mesleğimizi yapma şeklimizi tartışan gerekçelerle derneğimiz ve üyelerimiz şahsında avukatlık mesleği yargılanmaktadır. Bizler Özgürlük İçin Hukukçular Derneği olarak yıllardan gelen mücadele geleneğimizle özgürlükçü ve demokratik bir hukukun inşaası için çalışmaya, çabalamaya devam edeceğiz. Katledilmeler, tutuklamalar, yargılamalar, baskılar bizi mesleğimizi inandığımız gibi yapmamızdan alıkoyamayacak. Bugüne kadar bir çok üyemizin yargılamalara maruz bırakıldığı ve beraat ettiği gibi yasalar ve evrensel hukuk ilkelerine bağlı kalarak hak savunuculuğu kapsamında yaptığımız dernek faaliyetlerimizin, avukatlık mesleği kapsamında yerine getirdiğimiz mesleki faaliyetlerinizin siyasallaşmış Yargı eliyle kriminalize edilmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Dosya kapsamındaki kişilerin özgürlüğünü sınırlayan tüm hukuka aykırı müdahalelere son verilerek, başta tutuklanan üyelerimiz olmak üzere tüm tutuklananlar derhal serbest bırakılmalıdır.

PARASTIN Ê SERÎ NETEWÎNE!

ÖZGÜRLÜK İÇİN HUKUKÇULAR DERNEĞİ