Duyurular
Yaşasın 1 Mayıs!  Bijî 1’ê Gulanê!, 1 MAYIS ÖHD
01.05.2022

Yaşasın 1 Mayıs! Bijî 1’ê Gulanê!

Bugün 1 Mayıs, dünya işçi ve emekçilerinin kapitalist modernite karşısında direnme günü; Bugün, 1 Mayıs 1886’da Şikago’da omuz omuza mücadele veren siyah ve beyaz işçilerin günü; 1977 1 Mayıs’ında Taksim’de katledilen 34 emekçinin, 1989 ve 1996 1 Mayıs’ında katledilen emekçilerin günü! Bugün pandeminin etkisi ve kapitalist modernitenin ağır saldırıları karşısında aynı mücadele kararlılığıyla haydi 1 Mayıs’a diyoruz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi Türkiye’de işçilerin insan hakları krizini derinleştirdi. Pandemi koşullarında dahi ekonomiden toplum sağlığına kadar ülkenin tüm meselelerini güvenlik sorunu haline getiren siyasal iktidar neoliberal politikalarla pandeminin ve ekonomik krizin yükünü patronlardan alıp işçilere yükledi. Sağlıktan tarıma tüm alanları talan ve ucuz emek politikasıyla yok eden siyasal iktidar pandemi nedeniyle alınan tüm önlemlerde sınıf ayrımcılığı yaptı ve önlem adı altında sürekli mücadeleyi yasaklamaya kalkıştı.

Sağlık alanında her geçen gün bir başka sağlık çalışanı hayatını kaybederken, sağlık emekçileri arasında sınıfsal eşitsizlikleri içeren uygulamalar devam etmektedir. Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin ve evden çalışma gibi dayatmalar sebebiyle işçiler derin bir yoksulluğa ve sömürüye terk edilmektedir. Mülteciler kayıtsız ve güvencesiz olarak çalıştırılmakta ve sömürülmekte iken, kadının ev içi ücretsiz emeği görünmez kılınmakta ve işyerlerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği derinleşerek artmaktadır. Yeri geldiğinde hak savunuculuğu yapan patron avukatlar işçi ve stajyer avukatları emek sömürüsüne, mobbinge ve tacize maruz bırakabilmektedir. Tekelleşen hukukta işçi avukatların varoluşu her geçen gün zorlaşmaktadır. Genç avukatlar bu sömürü ile intihara sürüklenirken Meclis’te görüşülen Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da işçi avukatlar yeniden göz ardı edilmektedir. 

Siyasal iktidarın, Kürtlerin “onurlu bir barış” talebini ve diğer toplumsal sorunları şiddet ve savaş politikalarıyla çözme ısrarı Türkiye’yi uçuruma, krize, açlık ve yoksulluğa sürüklemektedir. Biz biliyoruz ki savaşın bedelini yoksul halklar, emekçiler, kadınlar ve çocuklar öder. Biz Özgürlük için Hukukçular Derneği olarak, herkesi ve her kesimi savaşa karşı 1 Mayıs’ta ortak tutum almaya çağırıyoruz.

Savaşa, sömürüye, yoksulluğa ve zamlara karşı birleşik bir mücadele şiarıyla dünya işçi sınıfını selamlıyor, Türkiye ve Kürdistan’daki işçi sınıfına sesleniyoruz. Bugün alanlarda yaşayacağınız işkence ve kötü muameleye karşı, fabrikalarda yaşadığınız emek sömürüsüne karşı Özgürlük için Hukukçular Derneği olarak her zaman yanınızdayız.

Yaşasın 1 Mayıs!

Bijî 1’ê Gulanê!

 

ÖZGÜRLÜK İÇİN HUKUKÇULAR DERNEĞİ