Duyurular
YOKSULLUĞA ŞİDDETE SÖMÜRÜYE SAVAŞA ATAERKİL HUKUKA KARŞI KADIN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİ BÜYÜTMEYE!, 8 MART,KADINLAR GÜNÜ,JIN JIYAN AZADİ
07.03.2024

YOKSULLUĞA ŞİDDETE SÖMÜRÜYE SAVAŞA ATAERKİL HUKUKA KARŞI KADIN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİ BÜYÜTMEYE!

Ataerkil İktidar, kadın düşmanı politikalarını derinleştirirken; dünyanın dört bir yanında olduğu gibi yaşadığımız coğrafyada da kadınların eşitlik ve özgürlük talepleri bu 8 Mart gününde yükseliyor.  Tek adam rejiminin kadınlara kutsanmış aile, şiddet ve yoksulluk dayatırken; erkek egemen yargının cezasızlık politikaları nedeniyle kadınlara yönelik saldırılar her geçen gün artarak devam ediyor.

Ataerkil rejim; deprem çadırlarından, yerel seçim politikasına, KYK yurtlarından, mahkeme salonlarına kadar yaşamın tüm alanlarında kadınları ikinci bir cins olarak gören ayrımcı ve baskıcı politikalarından vazgeçmiyor. Erkek egemen sistemin tüm bu şiddet politikasına rağmen, kadınlar özgürlükleri için mücadele etmekten, sokaklarda seslerini yükseltmekten vazgeçmiyor.

Bizler de ÖHD'li kadın avukatlar olarak;

* Kadınların nafaka ve boşanma hakkını gasp etmeye çalışan, şiddet döngüsü içerisinde evliliklerin devamına zorlayan zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğimizi,

* Özak Tekstil’den Agrobay’a, Corning’ten Sputnik’e; sömürüye karşı eşit işe eşit ücret ve sendikalaşma hakkı için en önde direnen kadın işçilerin yanında yer alacağımızı,

*Kobane ve Gezi Davasında yargılanan kadınlar başta olmak üzere; eşit ve özgür bir yaşam mücadelesinde devlet şiddetine uğrayan tüm kadınların hak mücadelesinin yanında olacağımızı,

* Gülistan Doku, Rojwelat Kızmaz başta olmak üzere katledilen, kaybedilen kadınların hesabını soracağımızı, Özel savaş politikalarıyla Kürt kadınlarının özgürlük alanlarını daraltan ve üniformalı şiddetini cezasızlıkla ödüllendiren uygulamalara karşı mücadelemize devam edeceğimizi,

*Yaşamın her alanında yükseltilen ve kadınların yaşamını derinden etkileyen tecrit politikasına karşı demokratik, özgür ve eşit bir yaşamı inşa mücadelesinde yer alacağımızı,

*Demokratik, Ekolojik, Kadın özgürlükçü paradigmamızla, "Jin Jiyan Azadi" sloganıyla alanlarda olacağımızı

*Zindanlarda, meydanlarda, sokaklarda, evlerde, adliyelerde, fabrikalarda direnen kadınların mücadelesini büyüteceğimizi,

*Tek adam rejimi ile bir gece yarısı feshedilen İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere tüm kazanımlarımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha yineliyoruz.

Bizler ÖHD’li kadın avukatlar olarak; kadınların toplumsal haklarının korunması, geliştirilmesi, toplumsal eşitsizliğin ortadan kalkması,  adil, eşit, insan onuruna yaraşır şekilde yaşaması için mücadele etmeye devam edeceğiz.  Tüm meslektaşlarımızı kadın düşmanı yasa tartışmalarına ve uygulamalarına karşı kadın özgürlük mücadelesini büyütmeye çağırıyoruz. 08.03.2024

 

JIN JIYAN AZADÎ!

BIJÎ 8Ê ADARÊ!

BIJÎ TÊKOŞÎNA JINAN!

 

ÖZGÜRLÜK İÇİN HUKUKÇULAR DERNEĞİ KADIN KOMİSYONU