Duyurular
5 NİSAN 2024 AVUKATLAR GÜNÜNE DAİR BASIN AÇIKLAMAMIZ, 5 nisan ,avukatlar günnü ,avukatlar günü ,çağlayan ,öhd
05.04.2024

5 NİSAN 2024 AVUKATLAR GÜNÜNE DAİR BASIN AÇIKLAMAMIZ

5 NİSAN 2024  AVUKATLAR GÜNÜNE DAİR BASIN AÇIKLAMAMIZ

Türkiye’de son yıllarda siyasi yönlendirmeye hiçbir dönemde olmadığı kadar çok teslim olan yargının, bağımlı ve etkiye açık yapısı nedeniyle insan hakları mücadelesini geriletmek isteyen siyasi iktidarın uzantısı haline geldiği ve bir baskı aracına dönüştüğü görülmektedir. 2021 tarihli AB ilerleme değerlendirme raporunda belirtildiği gibi, son yıllarda demokrasi, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, demokrasi ve temel haklar konusunda geri gidiş yaşanmakta ve yargı, yürütme ve yasama organları tarafından yapılan yasal ve fiilî müdahalelerle var olan bağımsızlık dayanaklarını kaybederek, tümüyle siyasal etkilere açık hale geldiği görülmektedir.

Adil yargılanma hakkının yok sayıldığı, savunmanın ve dolayısıyla avukatın olmadığı bir dönemin inşa edilmek istendiğini görüyor; yapılan baskılara boyun eğmeyeceğimizi, avukatlığı şimdiye kadar yaptığımız gibi yapmaya devam edeceğimizi bir kez daha duyuruyoruz!

Sadece son bir yıl içerisinde avukatlık mesleğine yönelik saldırılar, meslektaşlarımızın tutuklanması, mesleki faaliyetleri nedeniyle yargı tacizine maruz bırakılmaları, demokratik haklarını kullanan avukatların işkence ile gözaltına alınması dahi mesleğimizi ifa etmeyi imkansızlaştırmaya çalışan siyasal yargının gerçekliğini göz önüne sermeye yetmektedir.

25 Nisan 2023 tarihinde 3500 kişilik bir kolluk ordusuyla 25 meslektaşımızın gözaltına alınması, 3 meslektaşımızın tutuklanması, yargılamalarının hala devam etmesi ve suçlamaların savunmanlık üstlendikleri dosyalara ilişkin olması bu durumun en yakın örneklerindendir.

Yine Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının hukuk bürolarına baskın yapılarak gözaltına alınmaları ve gerçekçi hiçbir iddia olmaksızın tutuklanmaları, Antalya’da meslektaşımız Ronahi Çiftçi’nin mesleki faaliyetleri nedeniyle tutuklanması savunmaya yapılan baskıların vardığı noktalardan yalnızca bir tanesidir.

Hala çok sayıda meslektaşımız avukatlığını yaptıkları müvekkilleri ile özdeşleştirilmekte, haklarında açılan onlarca soruşturma dosyası ve yargılama ile kriminalize edilmektedir.

Daha birkaç gün önce Van halkının yargı eliyle iradesinin gaspına karşı demokratik hakkını kullanmak isteyen meslektaşlarımız İstanbul ve Van’da işkenceyle gözaltına alınmış, İstanbul Valiliği; Çağlayan adliyesi önünde açıklama yapmak istedikleri için gözaltına alınan avukatlar hakkında “Adliyeye girmeye çalışan 14 şahıs” ifadesini kullanmıştır.

Neoliberal politikalar sonucu; avukatlar geçim sıkıntısı yaşamakta, intihara sürüklenmekte, kadın avukatlar daha özel olarak ataerkil yaklaşımlara maruz kalmaktadır.

Her koşulda avukatlık mesleğini itibarsızlaştırmaya, avukatı sıradanlaştırmaya ve avukatı özellikle saldırı açısından kolay hedef haline getirmeye çalışan siyasal iktidara ve siyasallaşan yargıya hatırlatmak isteriz ki; hak savunucusu avukatlar, insan haklarının, özgürlüklerin ve hukuk devletinin güvencesidir. Savunma makamını temsil eden avukatların özgür ve etkili olmadığı bir toplumda hiç kimsenin özgürlüğü garanti altında değildir. Avukatlık mesleğinin saldırıya uğraması ilk önce toplumun hak arama özgürlüğünü ve demokratiklik ilkelerini sarsmakta, toplumun haklarının korunulmasında ve savunulmasında başat rolü olan avukatları etkisiz kılmaya çalışmaktadır.

Bu nedenlerle; 5 Nisan Avukatlar Günü vesilesi ile avukatlar üzerinde süregelen baskılara ve yargı tacizlerine son verilmesi çağrımızı yineliyor, meslektaşlarımızın faili meçhul cinayetlerle katledildiği, siyasal gerekçelerle tutuklandığı, adliyelerde işkence ile gözaltına alınarak itibarsızlaştırıldığı, yoksulluğa ve güvencesizliğe terk edildiği bu koşullarda 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutlamadığımızı duyuruyoruz!

Bizler; Özgürlük için Hukukçular Derneği olarak bugün de insan hakları mücadelesini yükseltmeye; barış, özgürlük, eşitlik ve adalet istemeye devam edeceğiz. Bu nedenle siyasal iktidara çağrımızdır;

İnsan hakkı ihlali gerçekleştirenlere karşı devlet tarafından gösterilen cezasızlık toleransına son verilsin,

Yasal siyasal faaliyetleri ve mesleklerini ifa ettikleri için tutuklanan, soruşturulan, gözaltına alınan tüm avukatlar, siyasetçiler ve gazeteciler derhal serbest bırakılsın.

ÖZGÜRLÜK İÇİN HUKUKÇULAR DERNEĞİ