Duyurular
Ekmek Ve Barış İçin Özgürlük şiarıyla dünya işçi sınıfını selamlıyoruz, 1 mayıs ,taksim ,öhd
01.05.2024

Ekmek Ve Barış İçin Özgürlük şiarıyla dünya işçi sınıfını selamlıyoruz

Bizim için 1 Mayıs, dünya işçi ve emekçilerinin kapitalist modernite karşısında direnme günüdür.  1 Mayıs 1886’da Şikago’da omuz omuza mücadele veren siyah ve beyaz işçilerin günüdür,  1977 1 Mayıs’ında Taksim’de katledilen 34 emekçinin, 1989 ve 1996 1 Mayıs’ında katledilen emekçilerin günüdür. 1 mayıs Gayrettepe’de yanarak can veren 29 işçinin günüdür.

Bugün  kapitalist modernitenin ağır saldırıları karşısında “Ekmek Ve Barış İçin Özgürlük ” şiarıyla ve aynı mücadele kararlılığıyla 1 Mayıs’ı kutluyoruz.

Derinleşen ekonomik kriz Türkiye’de işçilerin insan hakları krizini derinleştirdi. Ülkenin tüm meselelerini güvenlik sorunu haline getiren siyasal iktidarın uzantısı olan Valilikler taksimde  1 Mayıs kutlamalarını yine yasakladı

Mülteciler kayıtsız ve güvencesiz olarak çalıştırılmakta ve sömürülmekte, çocuk işçi sayısı artmakta iken, kadının ev içi ücretsiz emeği görünmez kılınmakta ve işyerlerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği derinleşerek artmaktadır. Hak savunuculuğu yapan patron avukatlar işçi ve stajyer avukatları emek sömürüsüne, mobbinge ve tacize maruz bırakabilmektedir. Tekelleşen hukukta işçi avukatların varoluşu her geçen gün zorlaşmaktadır. 

Siyasal iktidarın, Kürtlerin “Onurlu Bir Barış” talebini ve diğer toplumsal sorunları şiddet ve savaş politikalarıyla çözümsüzlüğe sürükleme ısrarı Türkiye’yi uçuruma, krize, açlık ve yoksulluğa sürüklemektedir. Biz biliyoruz ki siyasi iktidarın tecrit ve savaş ısrarının bedelini yoksul halklar, emekçiler, kadınlar ve çocuklar ödemektedir. Biz Özgürlük için Hukukçular Derneği olarak, herkesi ve her kesimi tecride ve savaşa karşı 1 Mayıs’ta ortak tutum almaya çağırıyoruz.

Savaşa, tecrite, sömürüye, yoksulluğa ve zamlara karşı “Ekmek Ve Barış İçin Özgürlük ”  şiarıyla dünya işçi sınıfını selamlıyor; emeğimize, mesleğimize, özgürlüğümüze yönelik her türlü saldırının, sömürünün ve baskının karşısında, başta Kürdistan ve Türkiye olmak üzere tüm dünyadaki  işçi sınıfının yanında olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz!

Bugün alanlarda yaşayacağınız işkence ve kötü muameleye karşı, Özgürlük için Hukukçular Derneği olarak her zaman yanınızdayız.

Yaşasın 1 Mayıs!

Bijî Yek Gulan!

ÖZGÜRLÜK İÇİN HUKUKÇULAR DERNEĞİ